«____» ________________ 20 ____ року     №__________/__________

                          /дата замовлення/

 

 

ЗАМОВЛЕННЯ

на участь у підвищенні кваліфікації з підготовки до професійної атестації інженера-проектувальника

 

Прошу Вас зарахувати мене з «____» ________________ 20 ____ року до участі у підвищенні кваліфікації з підготовки до професійної атестації

 

Інформація про Замовника (фізичну особу)1 послуг з підготовки до професійної атестації інженера-проектувальника (інженерів-проектувальників):

прізвище

 

адреса (місце проживання)/поштовий індекс 2

 

номера телефонів

 

 

згідно з паспортом

фактична (для відправки поштової кореспонденції)

мобільний

робочий

 

 

 

 

 

 

ім’я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

по батькові

ідентифікаційний номер 3

паспортні дані

 

 

 

серія

номер паспорта

ким виданий паспорт

дата видачі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вища освіта за напрямом професійної атестації

 

 

стаж роботи за фахом

 

 

стаж роботи у сфері містобудування

 

освітньо- кваліфікаційний рівень

 

спеціаліст

 

 

менше трьох років

 

кількість років 4

 

 

менше десяти років

 

кількість років 5

 

магістр

 

 

 

 

 

+

Загальний модуль

26 год.

Спеціалізація, за якою планується підвищення кваліфікації 6

 

інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму

22 год.

 

інженерно-будівельне проектування у частині технології будівельного виробництва

22 год.

 

інженерно-будівельне проектування у частині:

22 год.

-

інженерно-будівельне проектування у частині дотримання вимог пожежної безпеки 8

22 год.

забезпечення безпеки життя і здоров’я людини (11 год.)

-

захисту навколишнього природного середовища (11 год.) 7

 

інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення економії енергії

22 год.

-

інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації 9

22 год.

 

інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості

22 год.

 

інженерно-будівельне проектування доріг

22 год.

 

інженерно-будівельне проектування у частині виконання інженерних вишукувань

22 год.

 

 

 

Оплату за надані послуги по підвищенню кваліфікації з підготовки до професійної атестації інженера-проектувальника (інженерів-проектувальників), вказаного (вказаних) у цьому замовленні, гарантую. Достовірність даних, наданих у цьому замовленні підтверджую. Даю згоду на обробку моїх персональних даних.


 

 

_____________________  _________________

                                    /підпис/                                /Прізвище та ініціали/

 

_________________

1. На кожного інженера-проектувальника складається окреме замовлення.

2. Місце проживання вказується згідно з даними паспорта та фактичне.

3. Ідентифікаційний номер (або реєстраційний номер облікової картки платника податків) не вказується у разі, якщо інженер-проектувальник через свої релігійні переконання відмовився від вказаного номера відповідно до законодавства.

4. Якщо стаж роботи за фахом дорівнює або є більшим ніж три роки – зазначається кількість повних років такого стажу.

5. Якщо стаж роботи у сфері містобудування дорівнює або є більшим ніж десять років – зазначається кількість повних років такого стажу.

6. Відмічається одна спеціалізація, за якою планується підвищення кваліфікації.

7. Підвищення кваліфікації за цією спеціалізацією здійснює Інноваційний Центр «Екосистема» (м. Київ, вул. Солом’янська, 1, оф. 816,

тел. (044) 248-70-72).

8. Підвищення кваліфікації за цією спеціалізацією здійснює ПП «Науково-технічний центр УСВППП» (м. Київ, просп. Перемоги 123,

тел. (044) 284-12-38).

9. Підвищення кваліфікації за цією спеціалізацією здійснює ТОВ «Науково-виробнича фірма «ІНПРОЕКТ» (м. Київ, вул. Горького 172, оф. 1215, пов. 12, тел.(044) 220-01-13).