«____» ________________ 20 ____ року     №__________/__________

                          /дата замовлення/

 

 

 

ЗАМОВЛЕННЯ

на участь у підвищенні кваліфікації з підготовки до професійної атестації інженера-проектувальника (інженерів-проектувальників)

 

Прошу Вас зарахувати з «____» ________________ 20 ____ року до участі у підвищенні кваліфікації з підготовки до професійної атестації інженера-проектувальника (інженерів-проектувальників), визначеного (визначених) у додатку (додатках) до цього замовлення:

 

Інформація про Замовника (юридичну особу або ФОП) послуг з підготовки до професійної атестації інженерів-проектувальників:

 

 

повне найменування (організаційно-правова форма та назва)

 

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ)

 

Адреса (місцезнаходження)/поштовий індекс

 

фактична

юридична

 

 

 

 

 

 

 

керівник

 

контактна особа

 

 

 

прізвище

 

прізвище

 

 

 

 

 

 

 

 

ім’я

ім’я

банківські реквізити

 

 

 

 

найменування банку

номер поточного рахунку

МФО

 

по батькові

по батькові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ

 

Індивідуальний податковий номер

 

назва посади

назва посади

 

номер

дата

 

 

 

 

 

 

 

 

номери телефону (факсу), e-mail

номери телефону (факсу), e-mail

 

 

свідоцтво платника єдиного податку

 

 

 

 

серія

номер

дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оподаткування Замовника:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замовник є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах

 

Замовник є платником єдиного податку

 

Замовник є неплатником єдиного та загального податків (ФО, неприбуткові організації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплату за надані послуги по підвищенню кваліфікації з підготовки до професійної атестації інженера-проектувальника (інженерів-проектувальників) вказаного (вказаних) у цьому замовленні гарантую. Достовірність даних, наданих у цьому замовленні підтверджую. Замовник дає згоду на обробку будь-яких персональних даних зазначених у цьому замовленні.

 

Додатки:

1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2. Копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ).

3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (за наявності).

4. Копія свідоцтва платника єдиного податку разом з копією документа про оплату єдиного податку (за наявності).

 

М.П.

Керівник Замовника

 

 

 

_____________________  _______________

                                          /підпис/                          /Прізвище та ініціали/

 

 


 

Додаток до замовлення на участь у підвищенні кваліфікації з підготовки до професійної атестації інженера-проектувальника (інженерів-проектувальників) від «____» ________________ 20 ____ року № ____

                                                                                  /дата замовлення/

 

Інформація про інженера-проектувальника: 1

 

прізвище

 

адреса (місце проживання) 2

 

номера телефонів

 

 

мобільний

робочий

 

 

 

 

 

ім’я

 

 

 

 

ідентифікаційний номер 3

 

паспортні дані

 

серія паспорта

номер паспорта

ким виданий паспорт

дата видачі паспорта

по батькові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вища освіта за напрямом професійної атестації

 

 

стаж роботи за фахом (робота безпо-середньо пов’язана з проектуванням

 

 

стаж роботи у сфері містобуду-вання (на інженерних посадах)

 

 

освітньо- кваліфікаційний рівень

 

спеціаліст

 

 

менше трьох років

 

кількість років 4

 

 

менше десяти років

 

кількість років 5

 

 

магістр

 

 

 

 

 

 

 

+

Загальний модуль

26 год.

Спеціалізація, за якою планується підвищення кваліфікації 6

 

 

інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму

22 год.

 

інженерно-будівельне проектування у частині технології будівельного виробництва

22 год.

 

 

інженерно-будівельне проектування у частині:

22 год.

-

інженерно-будівельне проектування у частині дотримання вимог пожежної безпеки 8

22 год.

забезпечення безпеки життя і здоров’я людини (11 год.)

-

захисту навколишнього природного середовища (11 год.) 7

 

інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення економії енергії

22 год.

-

інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації 9

22 год.

 

 

інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості

22 год.

 

інженерно-будівельне проектування доріг 10

22 год.

 

 

інженерно-будівельне проектування у частині виконання інженерних вишукувань

22 год.

 

 

 

 

 

 

Достовірність даних, наданих у цьому замовленні підтверджую. Даю згоду на обробку будь-яких моїх персональних даних зазначених у цьому додатку та доданих за моєю згодою до замовлення.

 

Інженер-проектувальник

 

_____________________  _________________

                                       /підпис/                             /Прізвище та ініціали/

 

 

_________________

1. На кожного інженера-проектувальника складається окремий додаток до замовлення.

2. Місце проживання вказується згідно з даними паспорта.

3. Ідентифікаційний номер (або реєстраційний номер облікової картки платника податків) не вказується у разі, якщо інженер-проектувальник через свої релігійні переконання відмовився від вказаного номера відповідно до законодавства.

4. Якщо стаж роботи за фахом дорівнює або є більшим ніж три роки – зазначається кількість повних років такого стажу.

5. Якщо стаж роботи у сфері містобудування дорівнює або є більшим ніж десять років – зазначається кількість повних років такого стажу.

6. Відмічається одна спеціалізація, за якою планується підвищення кваліфікації.

7. Підвищення кваліфікації за цією спеціалізацією здійснює Інноваційний Центр «Екосистема» (м. Київ, вул. Солом’янська, 1, оф. 816,

тел. (044) 248-70-72).

8. Підвищення кваліфікації за цією спеціалізацією здійснює ПП «Науково-технічний центр УСВППП» (м. Київ, просп. Перемоги, 123,

тел. (044) 284-12-38).

9. Підвищення кваліфікації за цією спеціалізацією здійснює ТОВ «Науково-виробнича фірма «ІНПРОЕКТ» (м. Київ, вул. Антоновича, 172, оф. 1215, пов. 12, тел.(044) 220-01-13).