Додаток до стислого звіту

 

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Ми, що нижче підписалися, рекомендуємо _______________________ __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

для отримання кваліфікаційного сертифіката категорії провідний

 

(кваліфікація)

 

(спеціалізація)

 

 

 

«__»___________ 201_ р. 

 

 

 

 

Підпис

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

Посада:

 

Кваліфікаційний сертифікат (серія, номер, дата видачі):

 

Контактний телефон:

 

 

«__»___________ 201_ р. 

 

 

 

 

Підпис

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

Посада:

 

Кваліфікаційний сертифікат (серія, номер, дата видачі):

 

Контактний телефон:

 

 

«__»___________ 201_ р. 

 

 

 

 

Підпис

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

Посада:

 

Кваліфікаційний сертифікат (серія, номер, дата видачі):

 

Контактний телефон:

 

 

«__»___________ 201_ р. 

 

 

 

 

Підпис

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

Посада:

 

Кваліфікаційний сертифікат (серія, номер, дата видачі):

 

Контактний телефон:

 

 

«__»___________ 201_ р. 

 

 

 

 

Підпис

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

Посада:

 

Кваліфікаційний сертифікат (серія, номер, дата видачі):

 

Контактний телефон:

 

 

 

Примітка: рекомендувачі – не менше 5 осіб з професійного середовища, що мають сертифікати відповідного напрямку, один з яких обов’язково Керівник відокремленого підрозділу або Член правління саморегулівної організації.