top
bottom
1

Профессиональная аттестация Инженеров технического надзора

  ua ru

Профессиональная аттестация Инженеров технического надзора
(сокращенное название - инженер технадзора, ИТН)

Аттестационная архитектурно-строительная комиссия Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, согласно Постановлению КМУ от 23 мая 2011 года № 554 проводит аттестацию (сертификацию) инженеров технического надзора. Гильдия инженеров технического надзора (ГИТН) за строительством объектов архитектуры является рабочим органом секции инженеров технадзора, которая создана в составе Комиссии.

Основной целью профессиональной аттестации инженера технического надзора является введение персональной ответственности и как следствие повышение профессионального соответствия специалистов в сфере технического надзора европейским и международным нормам.

Сертификация инженеров технадзора также является шагом к сокращению перечня видов работ, которые лицензируются в сфере строительства.

Утверждены два направления сертификации (аттестации) Инженеров технического надзора и утверждены два типа сертификата ИТН:

Сертификат инженера технического надзора за строительством зданий и сооружений;
Сертификат инженера технического надзора за строительством дорог.

Сертификат инженера технического надзора

Квалификационный сертификат инженера технадзора  бессрочный, и действует на всей территории Украины.

Заявление для вступления в гильдию инженеров технического надзора.

фото Правлінню Громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури»
__________________________________
__________________________________
/Прізвище, ім’я, по батькові кандидата/

Заява

Прошу прийняти мене у члени Громадської організації «Гільдія інженерів      технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури»  (далі – ГІТН).

Із Статутом ГІТН ознайомлений, визнаю та зобов’язуюсь його виконувати.

Анкетні дані кандидата у члени Громадської організації «Гільдія інженерів
технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури»
1. Прізвище, ім’я, по батькові: ___________________________________________
____________________________________________________________________
2. Дата народження: _____________       3. Громадянство: ___________________
4. Паспорт (серія, номер, ким та коли виданий): ____________________________
____________________________________________________________________
5. Адреса (місце фактичного проживання): ________________________________
____________________________________________________________________
6. Контакти (телефон; e-mail): __________________________________________
____________________________________________________________________

7. Освіта:

Найменування навчального закладу Спеціальність згідно з дипломом
   
   

8. Стаж роботи за фахом ______ років (роки).
9. Місце роботи_______________________________________________________
____________________________________________________________________
10. Я підтверджую, що мої дії щодо вступу в ГІТН є добровільними, а також надаю згоду ГІТН на обробку, використання та поширення моїх персональних даних відповідно до мети та завдань, викладених у статуті ГІТН.

_____________
/Дата/
_____________
/Підпис/


Рішення Правління від _________________________ Протокол № ____________

<< Назад