top
bottom
1

Методические рекомендации

  ua ru

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні Атестаційної архітектурно-будівельної комісії
25.11.2011,
протокол N 1

Методичні рекомендації
з визначення професійної спеціалізації, рівня кваліфікації і знань
відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із
створенням об’єктів архітектури

Ці методичні рекомендації розроблені на підставі Порядку проведення іспиту для відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури, які проходять професійну атестацію для використання при визначенні (підтвердженні) професійної спеціалізації, рівня кваліфікації і знань відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури (далі — Виконавців).

Методичні рекомендації розроблені для застосування працівниками апарату Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) та її робочими органами та можуть бути використані Виконавцями для визначення спроможності пройти професійну атестацію з урахуванням наявної у таких виконавців освіти та стажу роботи.

У цих рекомендаціях терміни вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про архітектурну діяльність», Порядком проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554.  

1. Напрям (напрями) професійної атестації та спеціалізацію (одну або декілька) обирає Виконавець.

Для отримання кваліфікаційного сертифікату Виконавець звертається до Комісії з відповідною заявою.

У поданій заяві Виконавець зазначає одну або декілька видів спеціалізації у рамках обраного ним напряму діяльності.

У разі, коли Виконавець має намір отримати право на виконання декількох видів робіт (пройти атестацію за більш ніж одним напрямом діяльності), він зазначає про це у відповідній заяві про атестацію.

До подання заяви Виконавець повинен ознайомитися із порядком проведення професійної атестації, цими рекомендаціями, має право отримати необхідні консультації, у тому числі письмові від робочих органів Комісії.

На етапі розгляду заяви Виконавця робочий орган Комісії консультує Виконавця щодо його відповідності, часткової відповідності або невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним законом.

Виконавець вправі подати заяву щодо професійної атестації до будь- якого регіонального представництва Комісії на власний розсуд.

Прийом заяви, у тому числі у регіоні, здійснює робочий орган Комісії. Заява приймається відповідальним представником робочого органу Комісії.  

За відсутності підстав для відмови та за умови наявності всіх документів, що додаються до заяви, передбачених пунктом 6 Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554, робочий орган Комісії приймає заяву з додатками для подальшого розгляду Комісією. 

Рішення Комісії про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката Виконавцю надсилається через відповідний робочий орган Комісії протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення з відповідним обґрунтуванням.

2. Наявність вищої освіти за напрямом професійної атестації.

Наявність вищої освіти за напрямом професійної атестації визначається на підставі наданих Виконавцем документів державного зразка (дипломів), які засвідчують здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, виданими вищими навчальними закладами України. Для Виконавців, які мають намір отримати сертифікат архітектора – диплом архітектора, для Виконавців, які мають намір отримати сертифікат інженера-проектувальника, експерта або інженера технічного нагляду – диплом інженерної освіти у галузі архітектури та будівництва.

Освітньо-кваліфікаційному рівню спеціаліста, магістра відповідає освіта, здобута у вищих навчальних закладах колишнього СРСР (університет, інститут, академія).

Іноземні документи про освіту легалізуються та перекладаються на українську мову відповідно до законодавства України заявником.

До документів про освіту, виданих іноземними навчальними закладами, додається довідка про визнання іноземного документа, видана Міністерством освіти і науки України. Якщо міжнародними договорами про взаємовизнання документів про освіту встановлюються інші правила визнання, то застосовуються правила міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. За потреби Виконавець має додати належним чином засвідчений документ (додаток до диплому, тощо), який підтверджує відповідність освіти напряму атестації та/або освітньо-кваліфікаційному рівню.

Для підтвердження (спростування) відповідності освітньо- кваліфікаційного рівня Виконавця вимогам закону Виконавець може звернутися до Комісії із відповідною заявою. З метою уникнення невиправданих витрат Виконавець звертається із зазначеною заявою до подання Комісії основної заяви про видачу кваліфікаційного сертифікату, передбаченої пунктом 6 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554, без справляння плати за здійснення професійної атестації.

3. Визначення стажу роботи.

3.1 Стаж роботи Виконавця визначається за даними, які містяться в наданій Виконавцем копії трудової книжки, в інших документах (довідках  3 підприємств, установ, організацій), які свідчать про те, що Виконавець дійсно виконував роботи, які дають право включити час їх виконання до стажу роботи за фахом або стажу роботи у сфері містобудування.

3.2. До документів, що посвідчують стаж роботи, додається стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення Виконавця.

4. Підтвердження підвищення кваліфікації.

Виконавець додає до заяви про професійну атестацію документ, який підтверджує, що він прослухав за відповідною програмою курс підготовки до проведення професійної атестації.

Програми курсу підготовки до проведення професійної атестації погоджуються Комісією і впроваджуються розробниками цих програм.

5. Підтвердження професійної спеціалізації, рівня кваліфікації і знань Виконавця.

Підтвердження професійної спеціалізації, рівня кваліфікації та знань Виконавця відбувається після проведення іспиту, на якому Виконавець показав рівень знань не нижче мінімально необхідного, шляхом аналізу документів, доданих до заяви Виконавця про видачу кваліфікаційного сертифікату (зокрема державні нагороди, звання, дипломи містобудівних і архітектурних конкурсів, документи про наукові досягнення, рекомендації двох атестованих Виконавців або професійної організації за відповідним напрямом).

6. Документи про підвищення кваліфікації, отримані Виконавцями до 1 січня 2012 року можуть прийматися у складі додатків до заяви Виконавця щодо отримання кваліфікаційного сертифікату, за умови, коли підвищення кваліфікації відбувалось за програмами, погодженими Міністерством регіонального розвитку та будівництва.

<< Назад

МЫ В СОЦСЕТЯХ