top
bottom
1

Інформація про обсяги виконаних робіт

  ua ru

  Додаток 6
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності щодо проведення
робіт із землеустрою,
землеоціночних робіт

ІНФОРМАЦІЯ
про обсяги виконаних робіт
за __________ рік

_____________________________________________
(із землеустрою, землеоціночних робіт)
_____________________________________________
(найменування ліцензіата)

Назва розробленої землевпорядної   документації

Назва розробленої емлевпорядної документації (звітів з експертної грошової оцінки земельних ілянок) Номер та дата висновку про державну експертизу Замовник землевпорядної документації (звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок)

Керівник                 _____________            _____________________________
                                       (підпис)                             (ініціали та прізвище)

Завантажити бланк

<< Назад

МЫ В СОЦСЕТЯХ