top
bottom
1

Заява на видачу ліцензії

  ua ru

Додаток 1
до Регламенту роботи
(примірний)

____________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА 
на видачу ліцензії
(примірна форма)

Заявник _________________________________________________________________________________________________            
                  (для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника, робочі телефони)

________________________________________________________________________________________________________
(для фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані: серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, контактні дані)

Банківські реквізити: ____________________________________________________
                                                 (№ рахунку, найменування банку, МФО)                                                                 
Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання ______________________________________ просить видати ліцензію на здійснення господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, згідно з переліком робіт, що додається.
Ліцензія отримується вперше (за наявності раніше виданої ліцензії вказується: серія _____ №_________, діє до ______ року, видана ______________________________________).
(найменування органу, який видав ліцензію)

З порядком отримання ліцензії, ліцензійними умовами і іншими нормативно-правовими актами щодо виконання робіт, які додаються до заяви ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

Я _________________________________________________________________________________________________________
(для юридичної особи  прізвище, ім'я, по батькові керівника), (для фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних та не заперечую проти розміщення інформації (для юридичних осіб – назва, ідентифікаційний код, місцезнаходження, для фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові) про видачу ліцензії в засобах масової інформації.

До заяви додаються документи (згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.07 № 1396 зі змінами від 18.01.2012 № 43 «Про відновлення дії постанови від 5 грудня 2007 р. № 1396 та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»), а саме:

- виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (засвідчена нотаріально або органом, який видав документи);

- довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (засвідчена нотаріально або органом, який видав документи);

- перелік робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які заявник має намір виконувати;

- (*) дані про наявність відокремлених структурних підрозділів із зазначенням їх місцезнаходження;

- відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт. 

Заявник

       ____________________________                                       __________                                                    _____________________
        (посада особи, яка склала заяву)                                             (підпис)                                                            (прізвище, ініціали)

«_____» ___________ 20__ р. 

Завантажити бланк

<< Назад

МЫ В СОЦСЕТЯХ