top
bottom
1

Декларація МНС (оцінка протипожежного стану)

  ua ru

Якщо Вам необхідно провести оцінку протипожежного стану об’єкта протипожежного призначення та отримання позитивного експертного висновоку для подальшого подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази (офіса, складського приміщення тощо) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (передбаченного ст.57 Кодексу цивільного захисту України та Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 року №440) ми детально опишемо, що Вам необхідно зробити крок за кроком:

Крок № 1

Необхідно надати відомості про об’єкт, а саме: адреса приміщення, площа приміщення, кількість поверхів і тд. (це може бути договір аренди приміщення, або свідоцтво на право власності) на електронну адресу kontaktbud.ua@gmail.com;

Крок № 2

Після отримання відомостей про приміщення наші фахівці роблять детальний аналіз;

Крок № 3

В разі отримання позитивної відповіді від наших фахівців йде формування вартості послуг (кінцевий розмір яких залежить від комплексу робіт);

Крок № 4

Разом з експертом провести обстеження об’єкту. Заздалегідь узгодивши дату та час проведення перевірки;

Крок № 5

Після пороведення експертом перевірки протипожежного стану об’єкта та підготовки експертного висновку, заповнюється та подається Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Крок № 6

Після реєстрації декларації в органах ДСНС замовник отримує декларацію на протязі 10 робочих днів.

послуга

Додаток до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 20 травня 2015 р. № 311)


ДЕКЛАРАЦІЯ №_______
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки

1. Повне найменування суб’єкта господарювання _______________________________________

2. Керівник суб’єкта господарювання _________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

3. Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податку чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)__________________________________________

4. Телефон __________________ телекс ____________________ телефакс __________________

5. Адреса електронної пошти ________________________________________________________

6. Адреса суб’єкта господарювання ___________________________________________________

(індекс, область, місто, район, вулиця, будинок)

7. Ступінь ризику __________________________________________________________________

(відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської

_________________________________________________________________________________
діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного

_________________________________________________________________________________
нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки)

8. Об’єкт нерухомості, що декларується: ______________________________________________

_________________________________________________________________________________
(назва та місцезнаходження)

9. Стан утримання об’єкта нерухомості: ______________________________________________

_________________________________________________________________________________
(об’єкт утримується відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні (далі - Правила)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

території _________________________________________________________________________

(відповідно до вимог розділу III Правил)

будівель, приміщень та споруд _______________________________________________________

(відповідно до вимог розділу III Правил)

евакуаційних шляхів і виходів _______________________________________________________

(відповідно до вимог розділу III Правил)

електрогосподарства _______________________________________________________________

(відповідно до вимог розділу IV Правил)

систем опалення ___________________________________________________________________

(відповідно до вимог розділу IV Правил)

систем вентиляції і кондиціонування __________________________________________________

(відповідно до вимог розділу IV Правил)

газового обладнання ________________________________________________________________

(відповідно до вимог розділу IV Правил)

автоматичних установок протипожежного захисту та систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій 

___________________________________________________________________________________

(відповідно до вимог розділу V Правил)

систем внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання _____________________

(відповідно до вимог розділу V Правил)

пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння ___________________________________

(відповідно до вимог розділу V Правил)

_________________________
(найменування посади керівника суб’єкта господарювання)

______________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

М.П.

МЫ В СОЦСЕТЯХ