top
bottom
1

Професійна атестація осіб у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель

  ua ru


Професійна атестація осіб, які мають намір провадити діяльність із виконання робіт (надання послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель

1. Професійна атестація осіб, які мають намір провадити діяльність із виконання робіт (надання послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, проводиться атестаційними комісіями, створеними вищими навчальними закладами або саморегулівними організаціями. Порядок проведення професійної атестації та вимоги щодо складу атестаційних комісій встановлюються Кабінетом Міністрів України.

До професійної атестації допускаються особи, які:

здобули відповідну вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір провадити діяльність з виконання робіт (надання послуг) із сертифікації енергетичної ефективності будівель, що експлуатуються, та закінчених будівництвом об’єктів);

здобули відповідну вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня вищої освіти або професійно-технічну освіту (для осіб, які мають намір здійснювати обстеження систем в будівлях);

пройшли професійну підготовку за освітньо-професійною програмою, вимоги до якої визначено в порядку проведення професійної атестації;

мають стаж роботи у суміжних з енергетичною ефективністю будівель сферах не менше трьох років.

Для проходження професійної атестації особи подають документи, визначені у порядку проведення професійної атестації.

Атестаційна комісія розглядає подані документи та приймає рішення про безоплатну видачу кваліфікаційного атестата виконавця робіт (надавача послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель або про відмову в його видачі у місячний строк.

Відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» (далі - Закон) в нашій державі запроваджується діяльність iз сертифікації енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем, яка протягом 2-х років з дня набрання чинності цього Закону може здійснюватися інженерами-проектувальниками, котрі не є енергоаудиторами, але отримали кваліфікаційний сертифікат за спеціалізацією інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення економії  енергії.

энэргоеффективность

МЫ В СОЦСЕТЯХ