top
bottom
1

дозвіл охорони праці

  ua ru

Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Підприємство, що має намір почати або продовжити виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів, машин, механізмів підвищеної небезпеки повинно отримати відповідний дозвіл від Держгіпромнагляду або його територіального органу.  

Постановою Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 року, визначено процедуру видачі дозволів, а також переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки  проведення або експлуатація яких потребує отримання дозволів додаток 2 (посилання для скачування), додаток 3 (посилання для скачування)

Для одержання дозволу, який видає Держгірпромнагляд, роботодавець, виробник або постачальник (уповноважена ним особа) подає особисто чи надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заяву за формою згідно з додатком 4 (посилання для скачування), до якої додається:

на виконання робіт підвищеної небезпеки — висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт;
на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки — висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання;
на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки —висновок експертизи щодо відповідності таких машин, механізмів, устатковання вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Дозвіл видається:

Держгірпромнаглядом - на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пунктах 1, 3 - 5 згідно додатка 2 (посилання для скачування);
територіальним органом Держгірпромнагляду — на виконання робіт підвищеної небезпеки, крім тих, що зазначені в абзаці другому цього пункту, та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 (посилання для скачування).

При цьому дозвіл територіальним органом видається за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

Строк дії дозволів становить:

на виконання робіт або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки - 5 років (з подальшим його продовженням);
на застосування машин, механізмів та устаткування  підвищеної небезпеки - безстроково. 

У разі коли в установлений строк роботодавцеві, виробникові або постачальникові не видано або не надіслано дозвіл чи рішення про відмову у його видачі, він має право через десять робочих днів з дня закінчення такого строку виконувати роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, зазначені в його заяві, згідно із Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Рішення про відмову у видачі дозволу приймається у випадках, передбачених статтею 21 Закону України “Про охорону праці”.

Виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 6, (посилання для скачування); експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначене у додатку 7, (посилання для скачування) здійснюються роботодавцем на підставі декларації відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Зазначена декларація подається роботодавцем за формою згідно з додатком 8 (посилання для скачування) у двох примірниках особисто чи надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до територіального органу Держгірпромнагляду за місцем виконання таких робіт не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку їх виконання відповідно до Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2006 р. № 685.

Оскільки процес отримання  дозволу  на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. тривалий і трудомісткий процес, результат якого не завжди може закінчитися позитивно, ми пропонуємо Вам свою підтрімку у вирішенні даної задачі.

Багатий досвід співробітників нашої компанії надасть можливість отримати необхідний дозвіл в найкоротші терміни без зайвих витрат часу та сил наших клієнтів.

Роз’яснення

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96 (далі – Положення) Державна служба України з питань праці (далі – Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

На сьогодні, на підставі пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 „Про оптимізації системи центральних органів виконавчої влади” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 1021-р. „Питання Державної служби з питань праці” Держпраці та її територіальні органи є відповідно правонаступниками Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України і її територіальних органів, що припиняються.

Частина друга статті 21 Закону України „Про охорону праці” в чинній редакції регламентує обов’язок роботодавця одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – дозвіл).

Видає такі дозволи на безоплатній основі центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Процедуру видачі або відмови у видачі, переоформленні, видачі дублікатів, анулювання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки визначає Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (далі – Порядок).

Нормами вказаного Порядку передбачено, що дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки видають як Держгірпромнагляд, так і його територіальні органи (відповідно Держпраці та її територіальні органи як правонаступники).

Строк видачі дозволу або повідомлення роботодавця, виробника або постачальника про відмову у його видачі становить десять робочих днів з дня отримання документів зазначених у пункті 9 цього Порядку.

Правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності, порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та адміністраторів визначає і встановлює Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” (далі – Закон).

Так, частина перша статті 1 Закону визначає принцип мовчазної згоди, згідно з яким суб’єкту господарювання дозволяється набувати право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру.

Механізм застосування принципу мовчазної згоди визначений частиною шостої статті 41 Закону, а саме: у разі якщо у встановлений законом строк суб’єкту господарювання не видано або не направлено документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення встановленого строку для видачі або відмови у видачі документа дозвільного характеру суб’єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Копія заяви (опису прийнятих документів) з відміткою про дату їх прийняття є підтвердженням подачі заяви та документів адміністратору або дозвільному органу. Наголошуємо, що принцип мовчазної згоди діє за умови, якщо суб’єктом господарювання (уповноваженою ним особою) до дозвільного органу заяву та документи подано в установленому порядку і в повному обсязі.

послуга

При виникненні будь-яких питань, Ви можете зв'язатися з нашими менеджерами за телефонами: 044-360-64-92; 067-907-36-30; 066-881-67-04; електронною поштою ekcentrb@gmail.com, або скористатися формою зворотного зв'язку "Замовити послугу".

МЫ В СОЦСЕТЯХ