top
bottom
1

Сертифікат Інженера, (Сертифікат ГІПа).

  ua ru

Сертифікація (професійна атестація) Інженерів - проектувальників
(
назва посади  Головний інженер проекту - ГІП)

Основною метою професійної атестації  інженера-проектувальника  є запровадження персональної відповідальності і як наслідок підвищення професійної відповідності фахівців у сфері проектування європейським та міжнародним нормам. Сертифікація інженерів-проектувальників  також є кроком до скорочення переліку видів робіт, які ліцензуються у сфері будівництва.  Атестаційна архітектурно-будівельна комісія  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, відповідно до Постанови КМУ від 23 травня 2011 року № 554 проводить  атестацію (сертифікацію) інженерів проектувальників .  Гільдія проектувальників у будівництві є  робочим органом секції  інженерів-проектувальників  яка утворена у складі Комісії.  Кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника  є безстроковий і діє на всій території України.

Для того щоб пройти сертифікацію (професійну атестацію) Інженера-проектувальника ми детально опишемо, що Вам необхідно зробити крок за кроком.

  Крок № 1.

Вам необхідно вибрати напрям сертифікації (професійної атестації).

Професія Вид робіт Назва роботи
Інженер-проектувальник Інженерно-будівельне проектування у частині - забезпечення механічного опору та стійкості;
- дотримання вимог пожежної безпеки;
- забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища;
- забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму;
- забезпечення економії енергії;
- виконання інженерних вишукувань ;
- технології будівельного виробництва;
- кошторисної документації.
Інженерно-будівельне проектування доріг

Крок № 2.

Вам необхідно з’ясувати чи відповідаєте Ви кваліфікаційним вимогам, а саме:

До професійної атестації допускаються громадяни, які:

 • здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації, мають стаж роботи за фахом не менш як три роки;
 • не здобули вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр за напрямом професійної атестації, але мають стаж роботи у сфері містобудування не менш як десять років.
** Увага у зв'язку зміни законодавства вводиться категорійність по сертифікату інженера - проектувальника

ДАБІ роз’яснює про зміну №8 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 “Будівельні, монтажні та ремонтно – будівельні роботи”.

 Наказом Мінрегіону від 27.01.2014 року №26 затверджено погоджену з Міністерством соціальної політики України Зміну №8 до розділу 1 “Керівники, професіонали, фахівці” (кваліфікаційні характеристики професій: “Інженер – проектувальник” – Код КП – 2142.2, “Експерт будівельний” – Код КП – 2142.2, “Інженер з технічного нагляду (будівництво) – Код КП – 2142.2, Випуску 64 “Будівельні, монтажні та ремонтно – будівельні роботи” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі – Зміна №8).

Досить пересічна подія, яка можливо пройшла непоміченою для деяких проектних організацій та проектувальників, інженерів з технічного нагляду та фахівців, які здійснюють експертизу у різних сферах містобудівної діяльності. До 1 січня 2016 року дійсно особливих змін не спостерігається. Але справа в тім, що згідно з п.4 цього наказу с 1 січня 2016 року вводиться категорійність інженерів – проектувальників, експертів будівельних, інженерів з технічного нагляду. Зрозуміло, що у залежності від категорії, значно коригуються можливості щодо здійснення діяльності сертифікованими фахівцями.

Нижче наводимо таблицю у якій розглянемо сферу повноважень по категоріям кваліфікаційних сертифікатів інженера - проектувальника:

Категорії сертифікованих фахівців

Сфера повноважень

Провідний інженер – проектувальник

об’єкти будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (об’єкти будівництва 5 категорії складності)

Інженер – проектувальник 1 категорії

об’єкти будівництва класу наслідків (відповідальності) СС2 (об’єкти будівництва 3-4 категорії складності)

Інженер – проектувальник 2 категорії

об’єкти будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1 (об’єкти будівництва 1-2 категорії складності)

 І необхідність і доцільність введення такої категорійності і спеціалізації проектувальників, інженерів технічного нагляду, експертів сумнівів не викликає. Де–факто вона існувала завжди. Інша справа, що до набуття чинності вказаної зміни фахівцям, які вже мають сертифікати, необхідно скористатися примітками до зазначених змін і отримати категорію згідно з кваліфікаційними вимогами за умови підтвердження досвіду виконання відповідних робіт та підвищення кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги . 1

Провідний інженер -  проектувальник: повна вища освіта відповідного напряму підготовки агістр, спеціаліст Стаж роботи   за професією інженера - проектувальника І категорії – не менше 2 років. Підвищення кваліікації  згідно із законодавством. Наявність кваліфікаційного сертифіката на виконання відповідних робіт щодо об'єктів б у дівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 ( значні наслідки ) 2 .


Інженер -  проектувальник І категорії: повна вища освіта відповідного  напряму підготовки агістр, спеціаліст ), для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста стаж роботи за професією інженера - проект увальника IІ категорії – не менше 2 років. Півищення  кваліфікації  згідно  із  з аконодавством. Наявність  кваліфікаційного  сертифіката  на   виконання   відповідних   робіт щодо об ’єктів   б у дівництва  класу  наслідків (відповідальності) СС 2 (середні наслідки) 2 .


Інженер -  проектувальник ІІ категоріїповна вища освіта відповідного   напрям у підготовки (магістр, спеціаліст), для  магістра – без вимог  до стажу роботи, спеціаліста стаж роботи  за професією інженера - проектувальника  – не  менше 2 років. Підвищення кваліфікації   згідно  із законодавством. Наявність кваліфікаційного сертифіката  на виконання відповідних робіт щодо об’єктів будівництва класу  наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки .


Інженер -  проектувальникповна вища освіта відповідного  напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.


Примітки :

1. До введення в дію цих кваліфікаційних вимог інженер - проектувальник, який в установленому законодавством порядку  отримав кваліфікаційний  сертифікат,  може  отримати категорію згідно з кваліфікаційними вимогами за умови підтвердження досвіду виконання відповідних робіт та підвищення кваліфікації.

2 . Ця  вимога  поширюється  на  спеціалізації:  інженер -  проектувальник з шуму,   інженер- проектувальник  з  енергоефективності споруд,  інженер - проектувальник  з  механічного опору та стійкості,  інженер  -  проектувальник  автомобільних доріг,   інженер- проектувальник   з  охорони    здоров’я   та  навколишнього   середовища,   інженер  -  проектувальник з  безпеки експлуатації споруд,   інженер  -  проектувальник з пожежної  безпеки.


Методичні рекомендації з визначення спеціалізації, рівня кваліфікації і знань інженера-проектувальника

Крок № 3.

В разі, якщо Ви самостійно визначили, що відповідно до Вашої освіти і трудової діяльності Ви відповідаєте кваліфікаційним вимогам, тоді Ви направляєте на нашу електронну адресу   kontaktbud.ua@gmail.com    нижче наведений перелік документів для остаточної перевірки нашими фахівцями:

  Крок № 4.

В разі отримання позитивної відповіді від наших фахівців Вам необхідно зробити розрахунок витрат згідно наведеної таблиці та погодити ці витрати з нашими фахівцями. Погодження необхідне, тому що в залежності від комплексу послуг і буде визначатися кінцевий розмір витрат.


п/п
Назва платежу Сума
(грн.)

п/п
Назва платежу Сума
(грн.)
1. Підготовка до професійної атестації 9600,00 1. Договір страхування, в залежності від категорії:
2. Вартість за складання іспиту 1600,00 2. інженер-проектувальник 2-категорії 300,00
3. Вартість бланку сертифіката 960,00 3. інженер-проектувальник 1-категорії 5400,00-6500,00
4. Вступ до гільдії інженерів 660,00 4. провідний інженер-проектувальник  11000,00-13000,00
5. Договір на дистанційне навчання * 2000,00 Укладання договору страхування, є обов'язковим 

Основні платежі  14820,00
кроком для отримання сертифікату інженера.
* Договір на дистанційне навчання оплачується тільки в тому випадку, коли інженер-проектувальник претендуе отримати першу категорію, або провідного інженера.
Крок № 5.

На цьому етапі Вам необхідно здійснити обов’язкові платежі до Державного бюджету згідно наведеної нижче таблиці.

ОПЛАТА ЗА СКЛАДАННЯ ІСПИТУ ОПЛАТА ЗА БЛАНК СЕРТИФІКАТА
  1600,00 грн   960,00 грн
Реквізити для сплати за проходження іспиту Реквізити для сплати за бланк сертифіката
  Крок № 6.

Після проходження усіх вищезазначених етапів Вам необхідно направити до нас копії документів, які Ви направляли для перевірки, тільки в цьому випадку документи мають бути завірені належним чином. Також Ви маєте направити до нас копії платіжних доручень про оплату вартості за навчальну підготовку, за складання іспиту, за бланк сертифіката та оплату наших послуг.

  Крок № 7.

Дату і час проходження підготовки до професійної атестації інженерів-проектувальників Вам буде повідомлено в робочому порядку нашими фахівцями.

 • Схема сертифікації інженерів-проектувальників
 • Схема сертификации инженеров проектировщиков


   

    При виникненні будь-яких питань, Ви можете зв'язатися з нашими менеджерами за телефонами: 044-360-64-92; 067-907-36-30; 066-881-67-04; електронною поштою  kontaktbud.ua@gmail.com , або скористатися формою зворотного зв'язку "Замовити послугу".

   Розглянемо більш детально напрямки з сертифікації (професійної   атестації) інженера проектувальника:

  1 . Інженерно - будівельне проектування в частині забезпечення механічного опору та стійкості (МС):

  Даний напрямок дозволяє сертифікованому інженеру проектувати всі розділи проектної документації на всіх стадіях для об'єктів цивільного та промислового будівництва ( в частині відповідальності за стійкість і за механічний опір будівельних споруд ) , а також керувати чи вести нагляд будь-якої документації з проектування . (об'єкти I-V категорії складності).

  2 . Інженерно - будівельне проектування в частині дотримання вимог пожежної безпеки (ПБ):

  Даний напрямок дозволяє сертифікованому інженеру проектувати , керувати або вести нагляд з проектування розділів , які стосуються дотримання пожежної безпеки будівель і споруд промислового або цивільного призначення . (об'єкти I-V категорії складності).

  3 . Інженерно - будівельне проектування в частині забезпечення життя і здоров'я людини , захисту навколишнього середовища:

  Даний напрямок дозволяє сертифікованому інженеру проектувати , керувати або вести нагляд з проектування розділів , які відповідають за безпеку здоров'я і життя людини згідно ДБН 1.2-9-2008 , а також за контроль над впливом на навколишнє середовище. (об'єкти I-V категорії складності).

  4 . Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення безпеки експлуатації , забезпечення захисту від шуму ( БЕ ЗШ ) :

  Даний напрямок дозволяє сертифікованому інженеру проектувати , керувати або вести нагляд з проектування ( систем газопостачання , електрики , водопроводу і каналізації , кондиціонування і вентиляції , тепла , звукоізоляції , автоматики , зв'язку , ТБ, а також інших інженерних систем згідно ДБН 1.2-14-2009 . ) (об'єкти I-V категорії складності).

  5 . Інженерно- будівельне проектування в частині забезпечення економії енергії (ЗЕЕ) :

  Даний напрямок дозволяє сертифікованому інженеру проектувати , керувати або вести нагляд з проектування розділів , які відповідають за дотримання норм щодо енергоефективності будівель і споруд промислового або цивільного призначення . (об'єкти I-V категорії складності).

  6 . Інженерно - будівельне проектування в частині виконання інженерних вишукувань (І) :

  Даний напрямок дозволяє сертифікованому інженеру проектувати , керувати або вести нагляд з проектування розділів , які відповідають за виконання інженерних вишукувань будь-яких будівель і споруд промислового або цивільного призначення . (об'єкти I-V категорії складності).

  7 . Інженерно - будівельне проектування в частині технології будівельного виробництва (ТБВ) :

  Даний напрямок дозволяє сертифікованому інженеру проектувати , керувати або вести нагляд з проектування розділів , які відповідають за формування робочого процесу в будівництві , а також відповідає за інші питання , які пов'язані з технологією організації будівництва будь-яких будівель і споруд промислового або цивільного призначення згідно законодавства і ДБН А .3.1-5-2009 . (Об'єкти I-V категорії складності).

  8 . Інженерно - будівельне проектування в частині кошторисної документації (С):

  Даний напрямок дозволяє сертифікованому інженеру проектувати , керувати або вести нагляд з проектування розділів , які відповідають за визначення кошторису будь-яких будівель і споруд промислового або цивільного призначення . (об'єкти I-V категорії складності).

  9 . Інженерно - будівельне проектування доріг (Д):

  Даний напрямок дозволяє сертифікованому інженеру проектувати , керувати або вести нагляд з проектування розділів , які відповідають за проектування всіх дорожніх споруд (дороги , мости , переходи , розв'язки , залізничних колій , тунелів та інших споруд ) (об'єкти I - III категорії складності). Для проектування об'єктів IV -V категорії складності необхідно також залучати до роботи сертифікованих фахівців в області МС або БЕ ЗШ залежно від проектованих розділів.

   


  Бажаємо Успіху! 
  Завжди з Вами, Ваш Контактбуд!
  МЫ В СОЦСЕТЯХ