top
bottom
1

Сертифікат Експерта

  ua ru

Сертифікація (професійна атестація) Експертів
(Сертифікат Експерта)

Основною метою професійної атестації експертів є запровадження персональної відповідальності і як наслідок підвищення професійної відповідності фахівців у сфері проведення експертиз європейським та міжнародним нормам. Сертифікація експертів також є кроком до скорочення переліку видів робіт, які ліцензуються у сфері будівництва. Атестаційна архітектурно-будівельна комісія Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, відповідно до Постанови КМУ від 23 травня 2011 року № 554 проводить атестацію (сертифікацію) експертівАсоціація експертів будівельної галузі України є робочим органом секції експертів яка утворена у складі Комісії. Кваліфікаційний сертифікат експерта є безстроковий і діє на всій території України.

Для того щоб пройти сертифікацію (професійну атестацію) Експерта ми детально опишемо, що Вам необхідно зробити крок за кроком.

Крок № 1.

Вам необхідно вибрати напрям сертифікації (професійної атестації).

Професія Вид робіт Назва роботи
Експерт Експертиза проектної документації у частині - забезпечення механічного опору та стійкості;
- дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки;
- забезпечення безпеки життя і здоров'я людини, захисту навколишнього природного середовища, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;
- забезпечення безпеки експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму;
- забезпечення економії енергії;
- ядерної та радіаційної безпеки;
- виконання інженерних вишукувань.
Експертиза проектної документації доріг
Експертиза кошторисної частині проектної документації
Експертиза містобудівної документації
Технічне обстеження будівель і споруд
Технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна

Крок № 2.

Вам необхідно з’ясувати чи відповідаєте Ви кваліфікаційним вимогам, а саме:

До професійної атестації допускаються громадяни, які:

  • здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації, мають стаж роботи за фахом не менш як три роки;
  • не здобули вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр за напрямом професійної атестації, але мають стаж роботи у сфері містобудування не менш як десять років.
** Увага у зв"язку зміни законодавства вводиться категорійність по сертифікату експерта

ДАБІ роз’яснює про зміну №8 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 “Будівельні, монтажні та ремонтно – будівельні роботи”.

Наказом Мінрегіону від 27.01.2014 року №26 затверджено погоджену з Міністерством соціальної політики України Зміну №8 до розділу 1 “Керівники, професіонали, фахівці” (кваліфікаційні характеристики професій: “Інженер – проектувальник” – Код КП – 2142.2, “Експерт будівельний” – Код КП – 2142.2, “Інженер з технічного нагляду (будівництво) – Код КП – 2142.2, Випуску 64 “Будівельні, монтажні та ремонтно – будівельні роботи” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі – Зміна №8).

Досить пересічна подія, яка можливо пройшла непоміченою для деяких проектних організацій та проектувальників, інженерів з технічного нагляду та фахівців, які здійснюють експертизу у різних сферах містобудівної діяльності. До 1 січня 2016 року дійсно особливих змін не спостерігається. Але справа в тім, що згідно з п.4 загданного наказу с 1 січня 2016 року вводиться категорійність інженерів – проектувальників, експертів будівельних, інженерів з технічного нагляду. Зрозуміло, що у залежності від категорії, значно коригуються можливості щодо здійснення діяльності сертифікованими фахівцями.

Нижче наводимо таблицю у якій розглянемо сферу повноважень по категоріям кваліфікайних сертифікатів експерта:

Категорії сертифікованих фахівців

Сфера повнаважень

Провідний експерт будівельний

об’єкти будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (об’єкти будівництва 5 категорії складності)

Експерт будівельний 1 категорії

об’єкти будівництва класу наслідків (відповідальності) СС2 (об’єкти будівництва 3-4 категорії складності)

Експерт будівельний 2 категорії

об’єкти будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1 (об’єкти будівництва 1-2 категорії складності)

Експерт будівельний

Не зазначєно

І необхідність і доцільність введення такої категорійності і спеціалізації проектувальників, інженерів технічного нагляду, експертів сумнівів не викликає. Де–факто вона існувала завжди. Інша справа, що до набуття чинності вказаної зміни фахівцям, які вже мають сертифікати, необхідно скористатися примітками до зазначених змін і отримати категорію згідно з кваліфікаційними вимогами за умови підтвердження досвіду виконання відповідних робіт та підвищення кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги.
Провідний   експерт   будівельний повна  вища  освіта  відповідного напряму підготовки агістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією експерта будівельного I категорії (за спеціалізацією) не менше 2 років.Підвищення кваліфікації згідно із законодавством. Наявність кваліфікаційного сертифіката на виконання відповідних робіт щодо обєктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки)2


Експерт  будівельний  I  категорії :  повна  вища  освіта  відповідного напряму підготовки агістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією експерта будівельного II категорії (за спеціалізацією) – не менше 2 років.Підвищення кваліфікації згідно із законодавством. Наявність кваліфікаційного сертифіката на виконання відповідних робіт щодо обєктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)2.


Експерт  будівельний  II  категорії :  повна  вища  освіта  відповідного напряму підготовки агістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією експерта будівельного (за спеціалізацією)– не менше 2 років. Підвищення кваліфікації згідно із законодавством. Наявність    кваліфікаційного сертифіката на виконання відповідних робіт щодо обєктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)2

Експерт   будівельний :   повна   вища   освіта   відповідного  напряму підготовки агістр, спеціаліст)Стаж роботи у сфері містобудування: для магістра – не менше 3 років, спеціаліста не менше 5 років

 

Примітки
1. До  введення  в  дію  цих  кваліфікаційних  вимог  експерт  будівельний,  який  в установленому   законодавством   порядку  отримав   кваліфікаційний   сертифікат може отримати категорію згідно з кваліфікаційними вимогами за умови підтвердження досвіду виконання відповідних робіт та підвищення кваліфікації
2. Ця  вимога  поширюється  на  спеціалізації:  експерт-будівельний  з  технічного обстеження  будівель  та  споруд,  експерт-будівельний  з  шуму,  експертудівельний  з енергоефективності  споруд експертудівельний  з  механічного   опору  та  стійкостіксперт-будівельний з проектної документації автомобільних доріг, експертудівельний з охорони здоров’я та навколишнього середовища, експерт-будівельний з охорони праці та безпеки експлуатації споруд, експерт-будівельний з пожежної і техногенної безпеки.

Крок № 3.

В разі, якщо Ви самостійно визначили, що відповідно до Вашої освіти і трудової діяльності Ви відповідаєте кваліфікаційним вимогам для отримання сертифіката експерта, тоді Ви направляєте на нашу електронну адресу kontaktbud.ua@gmail.com  нижче наведений перелік документів для остаточної перевірки нашими фахівцями.

  1. Копія паспорта;
  2. Копія трудової книжки;
  3. Копії дипломів про освіту;
  4. Копія ІПН.
  5. Заява про проведення професійної атестації (документ для скачування)
Крок № 4.

В разі отримання позитивної відповіді від наших фахівців Вам необхідно зробити розрахунок витрат згідно наведеної таблиці та погодити ці витрати з нашими фахівцями. Погодження необхідне, тому що в залежності від комплексу послуг і буде визначатися кінцевий розмір витрат.


п/п
Назва платежу Сума
Грн.

п/п
Назва платежу Сума
1. Підготовка до професійної атестації 9500,40 1. Договір страхування, в залежності від категорії:
2. Вартість за складання іспиту 1600,00 2. експерт будівельний 2 категорії 300,00
3. Вартість бланку сертифіката 960,00 3. експерт будівельний 1 категорії 5400,00-6500,00
4. Вступ в асоціацію експертів 490,00 4.провідний експерт будівельний 11000,00-13000,00
5.Договір на дестанційне навчання *2800,00Укладання договору страхування, є обов'язковим
Основні платежі15 350,40кроком для отримання сертифіката експерта.

* Договір на дистанційне навчання оплачується тільки в тому випадку, коли експерт претендуе отримати першу категорію, або провідного експерта.

Крок № 5.

На цьому етапі Вам необхідно здійснити обов’язкові платежі до Державного бюджету згідно наведеної нижче таблиці.

ОПЛАТА ЗА СКЛАДАННЯ ІСПИТУ ОПЛАТА ЗА БЛАНК СЕРТИФІКАТА
1600,00 грн  960,00 грн


Реквізити для сплати за проходження іспиту Реквізити для сплати за бланк сертифіката

Крок № 6.

Після проходження усіх вищезазначених етапів Вам необхідно направити до нас копії документів, які Ви направляли для перевірки, тільки в цьому випадку документи мають бути завірені належним чином. Також Ви маєте направити до нас копії платіжних доручень про оплату вартості за навчальну підготовку, за складання іспиту, за бланк сертифіката та оплату наших послуг.

Крок № 7.

Дату і час проходження підготовки до професійної атестації Експертів Вам буде повідомлено в робочому порядку нашими фахівцями.

послуга

При виникненні будь-яких питань, Ви можете зв'язатися з нашими менеджерами за телефонами: 044-360-64-92; 067-907-36-30; 066-881-67-04; електронною поштою kontaktbud.ua@gmail.com, або скористатися формою зворотного зв'язку "Замовити послугу".

МЫ В СОЦСЕТЯХ