top
bottom
1

Охорона праці. Дозвіл Держгірпромнагляду

  ua ru

Дозвіл на виконання небезпечних робіт. Охорона праці.

Згідно закону України "Про охорону праці" та постанови Кабінету міністрів України N 1107 від 26 жовтня 2011 р. «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» - копання, підприємство Україна, при виконанні робіт чи при експлуатації машин (механізмів, устаткування) підвищеної небезпеки, зобов'язана отримати дозвіл на виконання небезпечних робіт.

Підприємство, що має намір розпочати або продовжити виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, проводити навчання працівників з питань охорони праці інших суб'єктів господарської діяльності, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, які будуть виконувати роботи підвищеної небезпеки, повинно отримати відповідний дозвіл Держгірпромнагляду або його територіального органу.

Для отримання Дозволу потрібно підготувати і подати певний пакет документів, який потім направляється до уповноважених органів для отримання експертного висновку, далі - отримання від Держгірпромнагляду самого дозволу. Терміни підготовки необхідних документів і отримання даного дозволу становить 3-4 тижні з моменту предоснавленія всієї необхідної інформації.

 • потрібно оформити дозвіл на охорону праці "під ключ" в стислі терміни?
 • пройти навчання з охорони праці керівників і фахівців?
 • пройти експертизу з охорони праці, подати документи на найближчу комісію в Держгіртехнагляд?
 • займаємося - оформленням дозволу Держгірпромнагляду  «під ключ».

Як правило, кожна компанія, яка отримує ліцензію на будівництво, також оформляє дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки (дозвіл Держнаглядохоронпраці або Охорона праці).

Охорона праці - це дозвільний документ, який дає право на виконання будівельної діяльності з роботами підвищеної небезпеки.

Етапи оформлення дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки:

 • Узгодження необхідного переліку Кодифікатора робіт з охорони праці
 • Приведення організації до нормативів з охорони праці, навчання керівника та спеціалістів з охорони праці
 • Проходження виїзної експертної перевірки
 • Підписання експертного висновку
 • Подача документів на ліцензійну комісію

Будь-яке підприємство, що має намір розпочати (продовжити) виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, проводити навчання працівників з питань охорони праці інших суб'єктів господарської діяльності, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, які будуть виконувати роботи підвищеної небезпеки, повинен отримати дозвіл Держгірпромнагляду на охорону праці або його територіального органу. Щоб підприємство могло працювати законно і вільно, йому необхідно навчити персонал.

Навчання проводять спеціалізовані навчальні центри в сфері "безпека та охорона праці", керуючись Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Основними завданнями Держгірпромнагляду України є:

 • реалізація державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, здійснення державного гірничого нагляду, охорони надр, промислової безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також внесення пропозицій щодо її формування;
 • здійснення комплексного управління у сфері промислової безпеки, охорони праці, а також контролю за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;
 • організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з питань:
  • промислової безпеки, охорони праці, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю;
  • геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, а також використання і переробки мінеральної сировини;
  • безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;
  • безпечного проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення;
  • трубопровідного транспорту, функціонування ринку природного газу та діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об'єктами.

Компанія працює без отримання дозволу на початок робіт підвищеної небезпеки несе відповідальність згідно з чинним законодавством України

<< Назад

МЫ В СОЦСЕТЯХ