top
bottom
1

Опис документів

  ua ru

  Додаток 2
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності щодо проведення
робіт із землеустрою,
землеоціночних робіт

ОПИС
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії
(копії ліцензії, дубліката ліцензії, переоформлення ліцензії) на провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт


з/п
Найменування документа Кількість аркушів Відмітка про наявність
(заповнюється органом ліцензування)

Заявник       
___________________________                     ____________                                              ________________________
(посада особи, яка склала заяву)                           (підпис)                                                             (ініціали, прізвище)

«_____» ___________ 20__ р.
М.П

____________________________                    ________                    ___________________________
           (посада відповідальної                               (підпис)                                (ініціали, прізвище)

особи Держкомзему, яка перевірила наявність  указаних в описі  документів)

Дата і номер реєстрації заяви в Держкомземі: _________ N ________

Завантажити бланк

<< Назад

МЫ В СОЦСЕТЯХ